AFFILIATED

Guangxi Beihai Shenglong Industry & Trade Co., Ltd.

Guangxi Beihai Shenglong Industry & Trade Co., Ltd.